ΠΡΟΙΟΝΤΑ

  • Λαμαρίνες ψυχρής και θερμής έλασης έως 30 χιλιοστά.
  • Λαμαρίνες γαλβανισμένες.
  • Λαμαρίνες κριθαράκι και μπακλαβωτές.
  • Λαμαρίνες αλουμινίου.
  • Λαμαρίνες INOX.
  • Λαμαρίνες διάτρητες.