Μηχανηματα

  • Στραντζόπρεσσα 140 ton 3.5m CNC της εταιρείας Gizelis.
  • PLASMA CNC HiFocus neo, της Kjellberg, κοπής πάχους από 0,5 μέχρι 50mm.
  • Δυο Ψαλίδια κοπής λαμαρίνας μέχρι 12 χιλιοστών πάχους και 3 μέτρων μήκους.
  • Δυο Στράντζες διαμόρφωσης λαμαρίνας 4 μέτρων και 230 τόνων πίεσης.
  • Πρέσα για την διαμόρφωση περσίδων.
  • Πρέσα γωνιοκοπής.
  • Ζουμποψάλιδο.